Височинно обучение сценарий 1

Проиграването на ситуации е неизменна част от обучението ни за работа на височина. Искаме монтажниците ни да знаят не само че трябва да използват спасителните си колани, но и как. Обучение за работа на височина:

Сценарий 1:
Демонстрация на действието на обезопасително въже с абсорбер с дължина 2м с неправилно (хоризонтално) закачена кука. Използваната тежест е 80кг, а падането е с фактор 1. Резултат – абсорберът не е задействан, куката е деформирана.