Височинно обучение сценарий 2

При работа на височина хората постоянно са изложени на потенциален риск от падане. За да сме сигурни, че монтажниците ни са подготвени за всяка ситуация , провеждаме периодични обучения за действие в случай на пропадане и нужда от спасяване. Обучение по височинно спасяване:

Сценарий 2:
Спасяване на пострадал в безсъзнание, увиснал на обезопасително въже без директен достъп и без възможност за спасяване чрез спускане / спасяване от пространство с ограничен достъп Използва се полиспастна система 4:1 на базата на макари Petzl TWIN RELEASE и SPIN L2, за да се достигне до пострадалия, да се обезопаси и да се повдигне до нивото на медицинския екип.