Височинно обучение сценарий 1

При работа на височина хората постоянно са изложени на потенциален риск от падане. За да сме сигурни, че монтажниците ни са подготвени за всяка ситуация , провеждаме периодични обучения за действие в случай на пропадане и нужда от спасяване. Обучение по височинно спасяване:

Сценарий 1:
Спасяване на пострадал в безсъзнание, увиснал на обезопасително въже без директен достъп, с възможност за спасяване чрез спускане. Използва се спасителна система Petzl JAG RESCUE KIT с десандьор Petzl I’D EVAC, за да се достигне до пострадалия, да се обезопаси и да се спусне до медицинския екип.