Проект 1

Електрически преместваеми скелетни конструкции за мостове