ГБ Скелетно строителство

Професионалистите в изграждането на
скелета за индустрията

+359 898 677 882

Референции

Проект 7

Ремонт фасада ТЕЦ с височина 22 метра...

Прегледай

Проект 6

Ремонт фасада с височина 45 метра...

Прегледай

Проект 5

Индустриално скеле...

Прегледай

Проект 4

Скеле за ТЕЦ...

Прегледай

Проект 3

Скеле за извършване на работа за антикорозионна защита...

Прегледай

Проект 2

Подвижно скеле...

Прегледай

Проект1

Електрически преместваеми скелетни конструкции за мостове...

Прегледай